Sborové shromáždění - 11.3.2012

V neděli 11. 3. 2012 se po bohoslužbách bude konat Sborové shromáždění - členové sboru se přinejmenším jednou v roce takto scházejí, aby zhodnotili dění za předchozí rok, schválili plán pro rok další, schválili finance, případně zvolili zodpovědné osoby sboru. Na letošek připadá volit jednoho člena staršovstva a jednoho náhradníka.