Co nabízíme?

Nabízíme setkání:

bohoslužby - pravidelné setkání, kdy celé společenství i každý sám za sebe předkládá svůj každodenní život Bohu. V modlitbách a písních vyjadřuje svou vděčnost, ale neskrývá a otevírá také nesnáze, úzkosti a slabosti. Při bohoslužbách se čte a vykládá Bible s očekáváním, že vnese nové světlo a povzbuzení do našich dní.

bohoslužby pro děti – nedělní bohoslužby začínají děti i dospělí společně, děti se však v průběhu oddělí a mají vlastní, jim přiměřený program. Asi desetkrát do roka však slavíme celé bohoslužby společně, aby byly srozumitelné a přístupné všem, dětem i dospělým.

posezení při kávě a čaji - ke společnému životu sboru nepatří jen modlitba a naslouchání slovu Bible. Společenství se tvoří i kolem věcí naprosto všedních a obyčejných, které můžeme sdílet v neformálních, uvolněných rozhovorech. I tak se v zájemně poznáváme a přibližujeme. Takto ke sborovému životu patří společné zimní pobyty v Krkonoších, letní rodinný pobyt u Staňkovského rybníka ale také brigády kolem kostela či jakékoli jiné akce.

biblické hodiny pro dospělé - pravidelná setkání v týdnu, kdy po modlitbě a písních společně otevíráme Bibli, čteme a diskutujeme. Hledáme si k Bibli cestu, abychom třeba skrze ní zaslechli Boží Slovo do našeho života. Tato setkání jsou otevřena jakýmkoli upřímným otázkám, jakkoli hledajícím i pochybujícím.

biblické hodiny pro děti - setkání, při kterých se zpívá, povídá, vyprávějí se biblické příběhy. Hledáme, co je v životě důležité a vážné, ale také hrajeme hry a tropíme lumpárny.

aktivity s dětmi - v návaznosti na biblický program se někdy koná všemožné tvoření a hry, přespávání na faře a  sobotní výlet do přírody.

rodinné pobyty u Staňkovského rybníka - příležitost rodičů a dětí zažít společně legraci, chvilky napětí a dobrodružství a užít si krásné přírody v Jižních Čechách. První pobyt se konal v roce 2007. Od té doby jsme se rok po roce podívali do Pohádkového světa, cestovali jsme po planetách s nejroztodivnějšími názvy, učili se životu správných Indiánů i připomínali, co všechno dovedou "zlaté české ručičky". Děti se tak učí pravým tábornickým dovednostem a rodiče si připomínají, co už mnozí zapomněli - jaké je to, hrát si. (Zašťiťuje YMCA J. Hradec)

tábory pro školní děti - v roce 2011 proběhl první ročník táboření u rybníka Valkounova. Podobně jako v případě rodinných pobytů u Staňkovského rybníka okruh účastníků není omezený na členy sboru. Účastní se i pomáhají všemožní známí z pelhřimovska. (Zašťiťuje YMCA J. Hradec)

modlitbební večery - setkání, která nabízejí soustředěný, bezpečný prostor, kdy člověk může před Boží tváří i před druhými otevřít, z čeho má radost, i co ho v hloubi trápí.

osobní rozhovory mezi čtyřma očima - takový rozhovor může mít charakter zpovědi, nabízí prostor bezpečí a důvěry, umožňuje sdílet i věci, které se nesnadno vyslovují. Takový rozhovor nabízí farář, ale zaslíbení Boží pomoci a požehnání platí pro všechny důvěrné rozhovory mezi věřícími.

svátost křtu - Křest je znamením, kterým Bůh přijímá člověka, očišťuje ho a uvádí do široké církve Kristovy. Křest je zároveň vstupem do konkrétního společenství, kde člověk chce společně s ostatními sdílet svou víru. Bůh přijímá také děti. Boží milost se k člověku sklání ještě dříve než to člověk dokáže rozumově pojmout. Proto i křest dětí považujeme za platný.

svátost Večeře Páně - slavnost v rámci bohoslužeb, kdy se společně přijímá chleba a víno. Bůh se nedotýká pouze uší či rozumu člověka. Boží péče a blízkost se dotýká i našeho těla a vůbec celého člověka. Ve Večeři Páně to smíme společně prožít. Večeře Páně se v našem sboru koná o svátcích (první adventní neděle, Vánoce, Velikonoce Svatodušní svátky, Díkůvzdání), případně každou třetí neděli v měsíci, pokud v blízkosti žádný svátek není.

svatby - Manželství muže a ženy je Bohem nabídnutá, požehnaná možnost nejít životem sám, ale mít po boku blízkého, důvěrného člověka a spolu s ním prožívat a sdílet radosti i starosti. Pokud se snoubenci rozhodnou pro svatbu v kostele, naznačují tím, že chtějí vzájemný vztah žít zodpovědně a že stojí o Boží požehnání pro své manželství. Kazatelé Českobratrské církve evangelické mají podle právního řádu České republiky pravomoc oddávat.

pohřby - smrt je hraniční okamžik lidského života, odchod blízkého je závažný zásah do života pozůstalých. Pohřeb je velmi důležitým momentem rozloučení, který pomáhá vyrovnat se s odchodem blízkého. Křesťanská zvěst však nepomáhá jen oželet, co už není. Naopak, vyslovuje naději, že smrt není všemocným pánem lidského života. Ježíš Kristus ve svém vzkříšení zvítězil nad smrtí a otevírá cestu k novému setkání.

Evangnetický kalendář