Kdo jsme?

Církev = společenství lidí, kteří věří: v Boha Otce, stvořitele světa; v Ježíše Krista, který ukázal světu Boží lásku a který svou smrtí a vzkříšením proměňuje situaci lidí před Bohem: otevírá nový rozměr důvěry a naděje; v Ducha svatého, který je přítomen ve světě a nechává lidi tuto důvěru a naději prožít.

Krabice od bot

O Lutherovi a další...

Festival

Benefice a softballové odpoledne

Doubci červen

Pobyli jsme s Doubky na Valkounově.

Doubci duben

Vyrazili jsme s Doubky do Pelhřimova, kde jsme putovní hrou po kostelech a kaplích dorazili až ke kapli Proměnění Páně na hoře Tábor. Víte, kde to je? (Později přejmenováno na Sv. Annu.)

Promítání

Občas někdo takhle promítne fotografie z cest. Tentokrát Martin s Andulkou vyprávěli o svém výletu do Panamy.

Velikonoční list a pozvání

Velikonoční list v příloze.

Vánoční divadlo

Vánoční divadlo má své pravidelné místo v adventním programu. Tentokrát jsme se podívali, jak se slaví v různých koutech světa, abychom se na závěr vrátili do Betléma.

Syndikovat obsah