Z historie

Historie založení moravečského evangelického sboru

Přes násilnou rekatolizaci zůstalo mezi obyvatelstvem povědomí evangelické minulosti a po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. roku 1781 se k evangelickému helvetskému vyznání přihlásilo v Moravči a okolí 100 rodin hlavně z Moravče, Leskovic, Litohoště a Čakovic.
Tím byl ustaven evangelický sbor, který si směl povolat svého vlastního faráře. Evangelíci platili stavby i plat faráře ze svého a kromě toho odevzdávali povinné dávky římsko-katolické farnosti v Nové Cerekvi.
Prvním kazatelem byl v Moravči od roku 1783 Jan Szalatnay, mladý Maďar (v Čechách nebyla žádná evangelická fakulta). Byl to nadaný mladý teolog, který právě dokončil studia v Debrecíně. Opustil svoji matku vdovu, jejímž byl jediným synem a přijal povolání sloužit v cizí zemi nově vzniklému evangelickému sboru. Během 3 měsíců se naučil česky tak dobře, že mohl 29. února 1784 poprvé konat bohoslužby (ve stodole „u Jírů“ č. 4). Ke správě sboru ustavil 12 starších v čele s kurátorem a zavázal se sloužit jako farář střídavě v Moravči a pak i ve Strměchách, kde bylo také nové evangelické středisko. Svoje paměti sepsal v knize „Krátká historie Církve Moravečské“.
Jan Szalatnay st. zemřel v roce 1827 a je i se svou ženou, vnukem a snachou pohřben na moravečském hřbitově. Jeho syn Jan Szalatnay ml. (z 8 dětí) se stal jako kazatel nástupcem a pokračovatelem práce svého otce.
Jan Szalatnay st. se aktivně podílel i na postavení církevních budov – 1784 postavena dřevěná fara, která musela být po pěti letech částečně přestavěna z kamene. Tak vydržela až do roku 1928, kdy byla přestavěna a bylo dostavěno patro. Tato budova s malými vnitřními opravami slouží dodnes.
V roce 1784 byl dále ohraničen hřbitov náležející ke sboru. A v roce 1785 byla konečně vystavěna vlastní modlitebna. Věřící si ji museli postavit sami a za podmínek, že kostel musel být na okraji vsi, s vchodem mimo hlavní cestu, musel být bez věže a bez zvonů. Ke kostelu byla o sto let později – v roce 1876 přistavěna věž podle návrhu Štěpána Walsera z Čížkova. Chrám Páně byl renovován v letech 1958-1968, kdy byl opraven strop a odkryty původní toleranční nápisy na stěnách. Generální oprava fasády byla provedena v roce 1993, oprava interiéru v roce 1996.

Za téměř 230 let v tomto sboru jako kazatelé působilo pouze 8 farářů:
1.    Jan Szalatnay st. (1783-1827)
2.    Jan Szalatnay ml. (1827-1874)
3.    Josef Toul (1874-1909)
4.    František Eliáš (1909-1947)
5.    Bohuslav Holý (1948-1952 a 1970-1981)
6.    Pravdomil Brchaň (1953-1970)
7.    Ester Čašková (1984-2007)
8.    Daniel Matějka (od září roku 2008)

fotografie:

Nejstarší dochovaný pohled na kostel

5. 1931 – v kostele ČCE se konal konvent táborského seniorátu u příležitosti založení Tolerančního patentu

Přestávka na focení při přestavbě fary - kolem roku 1928

(Článek ze sešitku o Moravči vydaného u přiležitosti srazu rodáků 2009)

Evangnetický kalendář