Vaše dary sboru

Vaše dary sboru

Díky Vám za ně! I díky nim kostel v Moravči stojí a žije. Vaše dary jsou prakticky jediným příjmem sboru. Ten je použit na pokrytí provozních nákladů, údržbu budov, přispívá se z něj také do „Personálního fondu“, ze kterého jsou financovány mzdy kazatelů. Každý sbor v současné době přispívá na plný úvazek svého faráře částkou okolo 200 tis. ročně. Tato částka se nadále zvyšuje, než bude provoz sboru včetně mzdy faráře financován z Vašich darů plně. Spolu s dalšími uvedenými náklady to znamená rozpočet přibližně 400 Kč ročně. Vážíme si každého daru, který přijímáme jako Vaši podporu a zájem o to, aby kostel a sbor v Moravči byl a sloužil.

Číslo účtu sboru najdete v postranní záložce "kontakty".

Vaše dary ke konkrétním příležitostem (svatby, pohřby, křty)

nejsou odměnou farářovi. Ten má svou mzdu. Jsou příspěvkem na provoz sboru a na odvody do zmíněného mzdového "Personálního fondu". Můžete v těchto darech zohlednit, co pro Vás vykonaná služba znamená, péči, která Vám byla věnována, můžete však zohlednit i prosté zapůjčení sborových prostor, energie např. na vytápění k dané události apod.

Za všechny dary Vám bude na požádání vystaven doklad o daru, který lze využít v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně ze mzdy u Vašeho zaměstnavatele.

Vysvětlení k financování celé Českobratrské církve evangelické

Financování ČCE je z podstatné části založeno na darech členů a sympatizantů. Na financování se dosud podílí i stát, podíl od státu se však snižuje. Peníze, které ČCE nyní dostává od státu, jsou dvojí. Jedny jsou určeny na mzdy kazatelů. Je to podle zákona z roku 1949, kdy byl církvím zcizen majetek, přičemž se stát zavázal duchovní platit. Tento obnos na mzdy se nyní snižuje každý rok až do roku 2033, kdy stát úplně přestane na platy přispívat. Tento obnos však ani v předchozích desetiletích nebyl dostatečný (nebyl dlouhou dobu valorizován) a proto byly už dříve mzdy kazatelů dofinancovávány z darů skrze Personální fond. Druhý oddíl peněz jsou tzv. restituční náhrady za státem zcizený majetek, který již nelze fyzicky vrátit. Náhrady budou ze strany státu vypláceny po dobu 30 let. O jejich určení rozhoduje Synod (nejvyšší orgán církve). Ten již rozhodl, že nebudou určeny na provozní náklady sborů ani na údržbu budov. Budou použity jako podpůrný zdroj pro financování mezd duchovních, ale také na diakonické a rozvojové projekty.

Evangnetický kalendář