Greenway

V neděli 15. července se v Moravči konalo setkání v rámci Festivalu řemesel a vyznání - Greenway. Dopoledne jsme duchovně načerpali při bohoslužbách. O transplantaci ledvin pak povídal Prof. Doc. MUDr. Josef Zadražil.

V průběhu celého dne probíhal prodej v dobročinném bazárku.

Opravujeme varhany

Farní sbor ČCE v Moravči uzavřel smlouvu ohledně opravy varhan. K prohlédnutí v příloze.

Výjezdní bohoslužby

Velikonoční list

Stahujte přiložený soubor.

Rodinné bohoslužby

Asi tak jednou za měsíc za dva jsou bohoslužby jiné - rodinné. Aby mohly zůstat i děti celou dobu s dospělými a obsah byl přístupný pro všecky. Při posledních takových bohoslužbách jsme si povídali podobenství o kvasu.

Vzpomínka na léto 2 - Vaklondike 2011 (YMCA)

Tohle se dělo na Valkounově poslední celý prázdninový týden 2011...

Sborové shromáždění - 11.3.2012

V neděli 11. 3. 2012 se po bohoslužbách bude konat Sborové shromáždění - členové sboru se přinejmenším jednou v roce takto scházejí, aby zhodnotili dění za předchozí rok, schválili plán pro rok další, schválili finance, případně zvolili zodpovědné osoby sboru. Na letošek připadá volit jednoho člena staršovstva a jednoho náhradníka.

Vzpomínka na léto 1 - Moravlčice 2011 (YMCA)

Výlet s Doubky

Co to tam ty děti mají?

Á, oheň...

Už se to tak nějaký čas děje, že po pátečních biblických programech a různých hrách děti školního věku zůstávají na faře, přespí do druhého dne, a pak vyrazí na výlet. Název pro jejich "klub" vybrali sami už dříve: "doubci". Tentokrát výlet nevedl nijak daleko, jen k rybníku Valkounovu. Zato jsme se pěkně, vyběhali, vyváleli ve sněhu, zkusili i oheň rozdělat.

Ekumenická bohoslužba v Pacově

Pravidelná lednová ekumenická bohoslužba se tentokrát odehrála v Pacově v kostele sv. Michaela. Děkujeme hostitelům, ujali se organizace se vší obětavostí. Bohoslužby i následné společenství na faře bylo milou událostí.

Syndikovat obsah

Evangnetický kalendář