První staršovstvo s novým farářem

Po roce, kdy byl sbor administrován farářem Michaelem Hánou z Pelhřimova, nastupuje do Moravče 15.9.2008 nový farář Daniel Matějka (vpravo dole.) Na fotce dále presbyteři (nahoře zleva) Lukáš Malínek, Pavel Hájek a Miloslav Zadražil, dole Vladimír Lešikar, Eva Zadražilová a kurátor Daniel Trefil.

Dýňobraní

Dýňobraní 20.10.2007.

01

Rodinný pobyt na Vlčici

Z rodinného pobytu na Vlčici u Staňkovského rybníka v srpnu 2007. Akce je zastřešena organizací YMCA a účastní se jí nejen členové moravečského sboru.

01

02

03

Syndikovat obsah