Noc téměř Svatojánská

Ještě než letní prázdniny začaly, my jsme je ochutnali. Na Valkounově, u rybníka, pod širákem...

Strávili jsme tu noc téměř Svatojánskou (přespávali jsme ze soboty na neděli 22.-23.6.). Připomenuli jsme něco z toho, co se váže k tomuto datu, ke svátku Jana Křtitele i letnímu slunovratu. A pěkně se naladili na tábory, které nás přes léto budou čekat - i tady na Valkounově.

Když děti hrají

V neděli 24. června jsme byli svědky krásné události. Ke konci školního roku se děti, které hrají na různé nástroje nebo zpívají, domluvily, že uspořádají benefiční koncert. Výtěžek byl věnován potřebným prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Zde několik obrázků z koncertu:

Greenway

V neděli 15. července se v Moravči konalo setkání v rámci Festivalu řemesel a vyznání - Greenway. Dopoledne jsme duchovně načerpali při bohoslužbách. O transplantaci ledvin pak povídal Prof. Doc. MUDr. Josef Zadražil.

V průběhu celého dne probíhal prodej v dobročinném bazárku.

Opravujeme varhany

Farní sbor ČCE v Moravči uzavřel smlouvu ohledně opravy varhan. K prohlédnutí v příloze.

Výjezdní bohoslužby

Velikonoční list

Stahujte přiložený soubor.

Rodinné bohoslužby

Asi tak jednou za měsíc za dva jsou bohoslužby jiné - rodinné. Aby mohly zůstat i děti celou dobu s dospělými a obsah byl přístupný pro všecky. Při posledních takových bohoslužbách jsme si povídali podobenství o kvasu.

Vzpomínka na léto 2 - Vaklondike 2011 (YMCA)

Tohle se dělo na Valkounově poslední celý prázdninový týden 2011...

Sborové shromáždění - 11.3.2012

V neděli 11. 3. 2012 se po bohoslužbách bude konat Sborové shromáždění - členové sboru se přinejmenším jednou v roce takto scházejí, aby zhodnotili dění za předchozí rok, schválili plán pro rok další, schválili finance, případně zvolili zodpovědné osoby sboru. Na letošek připadá volit jednoho člena staršovstva a jednoho náhradníka.

Vzpomínka na léto 1 - Moravlčice 2011 (YMCA)

Syndikovat obsah