Koncert Johnnyho oveček (poslední!)

Seniorátní setkání všech generací - obrázky

Zde pár obrázků ze seniorátního setkání všech generací / festivalu Greenway. Bylo nás víc než dvě stovky, atmosféra pohodová.

Rodinné bohoslužby vedl Štěpán Hájek

lidí bylo všude mnoho

Greenway / SSVG

Brigády na Valkounově

Valkounov je rybník. Nachází se na kraji lesa asi kilometr od Moravče. Rybník je majetkem sboru ČCE Moraveč a byl obnoven dotací EU především zásluhou J. Čaška.

Přednáška

Výjezdní bohoslužby

Dubnové brigády

V dubnu se konaly dvě brigády. Kolem fary to výrazně prokouklo, podařilo se zlikvidovat množství starého nepořádku. Díky!

Pár fotek alespoň z té první:

Velikonoční list 2011

Velikonoční sborový list 2011 - v příloze.

Sborové shromáždění

Způsob řízení sborů a vůbec celé Českobratrské církve evangelické je demokratický. (tzv. synodně-presbyterní zřízení) O důležitých věcech rozhoduje sborové shromáždění - shromáždění všech, kteří se aktivně podílí na životě sboru. Letos se odehrálo 6.3.2011.

Sborový pobyt na horách

Vydali jsme se na hory. S lyžemi sjezdovými či běžkami, se sáňkami a boby. Bylo to letos velmi vydařené. Sněhové podmínky ideální.

Běžkařská sekce... (Žel ze sjezdovek obrázky nemám.)

A jde se na svah!

Syndikovat obsah