Ekumenická bohoslužba

Adventní koncert

Adventní benefice dětí

Adventní list

Adventní list v příloze.

(Dokument je připraven pro obourstranný tisk a přehnutí v půlce. Tedy první stránka, kterou vidíte, je ve skutečnosti stránkou čtvrtou.)

Festival Greenway

Již tradiční setkání bylo bohaté svým programem. Po bohoslužbách následoval benefiční koncert dětí.

Po celý den probíhal dobročinný "bazárek."

Po obědě jsme poslouchali povídání spisovatelky Mileny Štráfeldové.

Festival Greenway

Sázení stromků

Jednu jarní sobotu jsme místo výletu zůstali nedaleko fary a vysadili několik stromků - dubu a buků - za hřbitovem. Uvidíme, kolik se jich chytí.

Jeden našel své místo také před kostelem, kde nám vítr před časem vyvrátil postarší jeřáb.

Varhany - slavnostní uvedení do provozu po rekonstrukci.

Velká sláva konala se v Moravči. Varhanám z roku 1881 se dostalo kompletní opravy.

Bohoslužby přijel sloužit Synodní senior Joel Ruml se synodní kurátorkou Liou Valkovou.

Po bohoslužbách jsme s nimi besedovali.

Velikonoční list

Velikonoční list ke stažení v příloze.

Varhanní koncert

Syndikovat obsah