Adventní list

Adventní list v příloze.

(Dokument je připraven pro obourstranný tisk a přehnutí v půlce. Tedy první stránka, kterou vidíte, je ve skutečnosti stránkou čtvrtou.)

Festival Greenway

Již tradiční setkání bylo bohaté svým programem. Po bohoslužbách následoval benefiční koncert dětí.

Po celý den probíhal dobročinný "bazárek."

Po obědě jsme poslouchali povídání spisovatelky Mileny Štráfeldové.

Festival Greenway

Sázení stromků

Jednu jarní sobotu jsme místo výletu zůstali nedaleko fary a vysadili několik stromků - dubu a buků - za hřbitovem. Uvidíme, kolik se jich chytí.

Jeden našel své místo také před kostelem, kde nám vítr před časem vyvrátil postarší jeřáb.

Varhany - slavnostní uvedení do provozu po rekonstrukci.

Velká sláva konala se v Moravči. Varhanám z roku 1881 se dostalo kompletní opravy.

Bohoslužby přijel sloužit Synodní senior Joel Ruml se synodní kurátorkou Liou Valkovou.

Po bohoslužbách jsme s nimi besedovali.

Velikonoční list

Velikonoční list ke stažení v příloze.

Varhanní koncert

Oprava varhan

Máte rádi puzzle? Prostor našeho kostela v těchto dnech zaplnily stovky varhanních součástek. Ale když to pan varhanář Bok rozebral, on to také složí...

Samotná varhanní skříň ještě nedávno takto zela prázdnotou.

V některých drobnostech se panu varhanáři snažíme pomoci.

Únorová výprava

Nebylo zrovna teplo a sucho, ale ve výletu nás to neodradilo!

Všichni jsme dostali cosi na záda...

...cedulku, jejíž obsah jsme měli uhodnout, abychom se dozvěděli, kým ten den jsme...

Vánoční divadlo

Takováhle partička se sešla k provedení trochu jiného příběhu o třech mudrcích a jejich cestě za narozeným králem.

Hrou nás prováděli dva andělé. Jejich přítomnost nás tolik nepřekvapila...

Zato přítomnost dalších postav, byznysmenů, armády, zasvěcenců...

Syndikovat obsah