Křest Lukáše

31.5.2009, Svatodušní svátky.

Dvě písně doprovázela celá kapela. No bylo to slavnostní...

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba 17.1.2009 v Moravči. Na fotografii zleva: p. Tomáš Hajda, p. Jan Poul, f. Daniel Matějka, p. Jan Hamberger, p. Jaromír Stehlík

Sborový pobyt v Jánských Lázních

Leden 2009, pobývali jsme ve velmi příjemném zařízení Sola Fide.

Instalace faráře Daniela Matějky

Vzpomínanou událostí se stala instalace nového faráře, Daniela Matějky, do úřadu v Moravči. Událost měla své tóny vážné i humorné.

Fotky pořídil Jan Krejčí.

Pěvecký soubor z Miroslavi

Instalující Jan Keřkovský

Díkůvzdání

Neděle, 26.10.2008, Díkůvzdání.

přinášení darů

před odchodem dětí do nedělní školy.

a farář káže a káže

Večeře Páně

První staršovstvo s novým farářem

Po roce, kdy byl sbor administrován farářem Michaelem Hánou z Pelhřimova, nastupuje do Moravče 15.9.2008 nový farář Daniel Matějka (vpravo dole.) Na fotce dále presbyteři (nahoře zleva) Lukáš Malínek, Pavel Hájek a Miloslav Zadražil, dole Vladimír Lešikar, Eva Zadražilová a kurátor Daniel Trefil.

Dýňobraní

Dýňobraní 20.10.2007.

01

Rodinný pobyt na Vlčici

Z rodinného pobytu na Vlčici u Staňkovského rybníka v srpnu 2007. Akce je zastřešena organizací YMCA a účastní se jí nejen členové moravečského sboru.

01

02

03

Syndikovat obsah