Slovo a obraz

20. 10. Chrást, fara
Zveme na vernisáž výstavy biblických litografií prof. Ivany Noble, spojenou s její přednáškou "Slovo a obraz - v Bibli, v dějinách církve a v duchovním životě dnešních křesťanů".
evangnet / web