Kurz Muzikoterapie pro celostní rozvoj

12. 5. — 3. 6. 2017 VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz se koná ve dnech 12. 5., 13. 5., 2. 6. a 3. 6. 2017 Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 16:00 do 19:15 a v sobotu od 8:30 do 16:00.
evangnet / web