Divadlo Proti Sobě

7.8.2010

Přijeli k nám divadelníci z Divadla Proti Sobě. Představili hru Zahrada na motivy Jiřího Trnky. Děkujeme!

Žehnání kaple v Leskovicích

Zajímavou ekumenickou událostí bylo žehnání kaple v Leskovicích 31.7.2010. Přítomnost obou, katolického i evangelického faráře, je snad znamením, že si církve znovu více uvědomují svůj společný úkol.

Několik slov, která zněla z úst evangelického faráře:

Křest Anetky

Několik obrázků ze křtu Anetky, 27.6. 2010.

Po bohoslužbách pokračovalo společenství na zahradě i uvnitř fary.

Přednáška Mgr. Dušana Coufala

Křemešník

Výjezdní bohoslužby se vydařily, zde pár obrázků.

Bohoslužby na Křemešníku!

Pozor, v neděli 20.6.2010 se konají výjezdní bohoslužby na Křemešník. V Moravči v 9:30 tedy nenajdete otevřený kostel, ale auta připravená k přesunu, abychom přibližně v 10:15 zahájili bohoslužbu na známém poutním kopci. Přidejte se!

Možná je i cyklistická varianta: vyrážíme v 8:00 od fary.

Na křemešníku po bohoslužbách také poobědváme v místní restauraci. Proto je lépe předem nahlásit svou účast.

Návštěva z německého Passau, "Horizonte" v Nové Cerekvi

Přijel k nám autobus přátel z německého Passau, slavili s námi bohoslužby...Bratr farář Hans-Ulrich Kley kázal, bratr farář Matějka pouze překládal.

Na vysvětlenou, proč to všechno, úvodní odstavec kázání:

Několik obrázků ze svatby

Sobota, 1. května 2010, autor fotografií: Zdeněk Beran

přípravy...

01

a davy se hrnou...

02

poslední domluva s ženichem

03

obřad a slavnostní chvíle

Velikonoční sborový list

Sborový pobyt v Jánských Lázních

Alespoň dva obrázky, symbolicky, že jsme tam byli (4.-9.1.2010) a že tam bylo krásně...

(foto: Lešikarovi)

janky1

Tohle samozřejmě nejsme všichni, bylo nás tam víc. Společnou fotku všech jsme žel asi neudělali...janky2

Syndikovat obsah