Instalace Jana Mikschika v Krouně

11. 11. 2018 Krouna
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně s kazatelskými stanicemi ve Svratouchu a Skutči, Vás co nejsrdečněji zve na slavnostní bohoslužby, při kterých bude instalován bratr Jan Mikschik za faráře sboru.
evangnet / web