174 výročí vanovického chrámu

12. 8. 2018 Vanovice
V neděli 12. srpna se bude konat sborová neděle ve Vanovicích k příležitosti 174 výročí vanovického chrámu. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně začnou v 9:30 v kostele ve Vanovicích, kázat bude sestra farářka Anna Peltanová. Jako host bude přítomen bratr farář Kamil Vystavěl. Po bohoslužbě bude možnost setrvat v rozhovoru s oběma faráři na faře. V poledne pak bude připraven oběd a odpoledne ve 14:30 v kostele vystoupí pěvecký sbor Vlastimil pod vedením Dagmar Lžičařové a hosté. Pro děti je připraven doprovodný program.
evangnet