Existuje evangelická literatura ?

7. 6. 2018 Sborový sál u Klimenta (3.p.) Klimentská 18, Praha 1
Co spojuje Jana Balabána se Sváťou Karáskem? Pavla Rejchrta s Janem Škrobem? Jak zrcadlí literární tvorba jejich víru a dají se z ní vyčíst nějaké obecnější tendence? Mají „evangeličtí spisovatelé“ svůj specifický étos? Jaké místo mezi nimi zaujímají autoři písňových textů? O proměnách prózy a poezie současných protestantů diskutují (a zpívají): Jan Šulc redaktor nakladatelství Torst a literární historik Filip Komberec úvod Jonáš Hájek.
evangnet / web