Martin Luther prakticky - host Ondřej Macek

28. 1. Sborový sál u Klimenta (3.p.), Klimentská 18, Praha 1
společně se vrátíme k 500. výročí reformace
evangnet