Vánoční koncert Našich pěvců (Schütz, Händel)

22. 12. 2017 Salvátor, Salvátorská ul.
H. Schütz: Vánoční oratorium a G. F. Händel: Mesiáš (výběr); Jan Potměšil - biblické čtení; sbor Naši pěvci, řídí Filip Härtel; soubor histor. nástrojů Motus harmonicus (um. ved. Jakub Michl); soli: L. Vernerová, O. Socha a M. Strouhal
evangnet