Benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů

11. 12. 2017 Kostel Milíče z Kroměříže
Srdečně zveme na adventní benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů, při kterém pro vozíčkáře a jejich přátele hraje smyčcové kvarteto Apollon. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na činnost Pražské organizace vozíčkářů (www.pov.cz).
evangnet / web