Seminář pro výpomocné kazatele

9. — 11. 2. 2018 Praha
Tématem bude Velikonoční kázání a liturgie včetně Večeře Páně. Podrobný program zveřejníme během prosince 2017. Ubytování je zajištěno v Church pensionu v místě konání (Jungmannova 9, Praha 1).
evangnet / web