31. Sbormistrovský kurz se Sigrid Pold (Estonsko)

17. — 19. 11. 2017 Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 31. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 17. - 19. 11. 2017 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Sigrid Pold vystudovala na Hudební akademii v Tallinnu (obor řízení sboru a hudební pedagogiku) a estonské dějiny na Univerzitě v Tallinnu. Živý se jako kulturní manažerka v městě Kohila. V r. 1993 založila komorní mládežnický chór v evangelickém sboru v Hageri, který stále vede. Již 18 let je ve Spolku evangelických církevních hudebníku v Estonsku, kde v současné době je v předsednictvu v roli náměstkyni předsedy. Mezi jejími úkoly spadá výběr hudby a organizování velkých setkání pěveckých sborů. Od r. 2002 je delegátkou Evropské konference evangelické církevní hudby za Evangelickou lutherskou církev v Estonsku. Program kurzu: 1. Nácvik a interpretace přenádherných sborových zpěvů estonských skladatelů (latina, estonština). Obtížnost vybraných skladeb: jednoduchá - středně těžká. 2. Estonská evangelická církevní hudba – přednáška s hudebními ukázkami 3. Pobožnosti se zpěvy, které budou v novém Evangelickém zpěvníku 4. Příprava programu a vystoupení na koncertu v neděli 19. 11. 2017 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kde budou také účinkovat studenti a absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Vybrané skladby budou dirigovat Jitka Katovská, Lucie Kotková, Lýdie Špániková a Radek Fér. Zahájení kurzu bude výjimečně v pátek odpoledne, tj. 17. 11. 2017 v 16 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (vč. páteční večeře) a ubytování na osobu činí 1.320 Kč (ubytování v hlavní budově), příp. 1260 Kč (ubytování v tzv. chaloupce). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 11. 11. 2017. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na e-mail: moravetz@e-cirkev.cz, v přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon. Odhlášení z kurzu je možné provést do 15. 11. 2017. Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické
evangnet