Setkání učitelů nedělní školy

4. 11. 2017 Praha, Husův dům (Jugmannova 9)
Předběžný sobotní program: Přednáška Jiřího Mrázka Ježíš jako postava v evangeliích / Jak interpretovat Ježíše; odpolední tematické dílny (Principy heterogenní skupiny, Biblické postavičky, Aktivity pro věkovou skupinu 12–14 let, Dítě s postižením v NŠ, …)
evangnet / web