Radujte se v Pánu vždycky!

24. 9. 2017 Olomouc, Blahoslavova 1
FS ČCE v Olomouci srdečně zve na neděli 24. září 2017. Připomeneme si odkaz bratra faráře Jana Nohavici při příležitosti 20 let od jeho úmrtí. Zahájíme v 9 hodin vzpomínkovými bohoslužbami, následovat bude vzpomínkový program.
evangnet