Velkopáteční pašijový koncert v Černošíně

14. 4. 2017 Kostel sv. Jiří, Černošín
Velkopáteční ztišení s hudbou a četbou pašíjí. Na Velký pátek 14. 4. 2017 je od 18.00 v kostele sv. Jiří připraven program varhanní hudby a četby pašijí podle Lukáše členy sborů Černošín a Stříbro. V hudební části zazní díla J. S. Bacha, J. Kriegera, S. Scheidta, F. W. Zachau, J. G. Walthera, G. Ph. Telemanna, M. Regera, H. Gadsche, L. Vierna a dalších autorů. Interprety varhanních skladeb budou Anna Pospíšilová a Jan Esterle ze ZUŠ T. Brzkové v Plzni.
evangnet