Evangelická krása (setkání, uvažování, rozhovory)

29. 4. — 5. 5. 2017 Sola fide, Janské Lázně
Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem, pod netradičním názvem. Tematická řada: krása Písma, hudby, architektury a výtvarného umění, krása pomoci a krása vztahů ve sboru, přednášejí Daniel Matějka, Jan Roskovec, Pavel Hanych, Sixtus Bolom–Kotari a Jan Plecháček. Biblický program: Jonáš (Daniel Matějka st.). Vedení pobytu: Joel Ruml.
evangnet / web