Supervizní seminář pro kazatelky a kazatele

21. — 24. 5. 2017 Křížlice
Supervize je nástroj podporující profesní rozvoj – rozvoj našich schopností a obdarování, dobré zacházení s našimi omezeními. Slouží k reflexi vlastní práce, umožňuje získat odstup a tak si lépe uvědomit souvislosti v pracovních situacích. Cílem semináře je seznámení s teorií a praxí supervize. Co je (a co není) supervize? K čemu slouží? Jaké jsou formy a metody supervize? Jaké jsou možnosti a hranice supervize? Jaká jsou specifika supervize v církvi? Seminář povedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.
evangnet / web