Sederová slavnost - hod beránka

13. 4. 2017 Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město, Donovalská 2331/53
Sederová slavnost - hod beránka s připomenutím a zpřítomněním Božího činu záchrany Izraele z egyptského otroctví i připomenutím a zpřítomněním vysvobození z otroctví, které dává Boží Beránek Kristus díky své oběti na kříži.
evangnet / web